Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny regulowane jest przez prawo rodzinne i opiekuńcze. W przypadku jakichkolwiek sporów warto zgłosić się o pomoc do kancelarii prawnej, gzie uzyskasz profesjonalne wsparcie w załatwieniu wszelkich formalności. Dowiedz się jakie usługi oferują w tym temacie radcy prawni.

Czym jest prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne to podlega pod jeden z działów należących do większej dziedziny, jaką jest prawo cywilne, a dokumentem, w którym znajdują się wszelkie regulacje w tym zakresie, jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Obejmuje ono wszystkie majątkowe i niemajątkowe aspekty funkcjonowania rodziny – od zawierania małżeństwa przez adopcję dzieci po rozwód i podział majątku. Obejmuje więc wszystkie relacje zachodzące pomiędzy członkami rodziny i reguluje je pod względem prawnym.

 

Kodeks prawa rodzinnego, opiera kilku podstawowych, uniwersalnych zasadach takich jak:

 

  • zasada dobra dziecka – podczas rozpatrywania każdej sprawy należy kierować się dobrem dziecka tak, aby zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania i rozwoju,
  • zasada ochrony rodziny –  dobro rodziny, jako podstawowej komórki społecznej powinno być priorytetem w czasie rozwiązywania sporów związanych z prawem opiekuńczym i rodzinnym,
  • niezależność stosunków rodzinnych od innych stosunków majątkowych – tak jak wyżej głównym priorytetem powinna być zawsze rodzina, nawet w kontekście więzów majątkowych.

 

Zakres spraw, które podlegają pod przepisy prawa opiekuńczego, jest bardzo szeroki, jednak łatwo domyślić się jakich sytuacji może być stosowane. Będą to wszystkie finansowe spory małżonków dotyczące podziału majątku, sporządzania intercyzy czy przyznawania alimentów oraz dotyczące opieki nad dzieckiem. Więcej informacji na temat prawa rodzinnego znajdziesz na stronie http://mskancelaria.com/prawo-rodzinne-i-opiekuncze/.

Pomoc w zakresie prawa rodzinnego

Sprawy związane z prawem rodzinnym są szczególnie ciężkie, ponieważ bardzo często wiążą się ze sporym bagażem emocjonalnym. Skorzystanie z usług niezaangażowanej strony trzeciej zaznajomionej z przepisami może dać inne spojrzenie na sprawę i ułatwić załatwienie wszystkich formalności. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami – radca prawny Wrocław.

 

Author

Comments are closed.

Pin It live url https://aavamobile.pl/nowoczesne-ogrzewanie-tarasowe-elegancja-spotyka-funkcjonalnosc/ https://beesafe.pl/porady/uprawnienia-strazy-miejskiej/